Na Facebook můžete nahrát v podstatě jakoukoliv fotku a Facebook si s ní poradí. Zmenší ji, ořízne ji, upraví vzhled příspěvku. To ale není optimální, když to s marketingem a vystupováním na Facebooku myslíte vážně.

Raději se podívejte na to, jaké rozměry fotek jsou pro Facebook ideální, a podle toho připravte ten svůj parádní obrázek. Uvidíte, že správný obrázek sedne na správné místo jako „p*del na hrnec“.

Nejprve se podíváme na nejběžnější fotky, které v podnikání využijete, a nemění se tak často. Pak se vrhneme na rozměry fotek pro nejčastější typy příspěvků a reklam. A že jste to vy, tak nakonec přidám i pár nástrojů, jak s fotkami pracovat.

Rychlý přehled všech rozměrů
(Taky máte rádi, když je na začátku knihy přehled kapitol?)

Hlavní fotky
Úvodní fotka Facebook stránky: 820 x 312 px
Profilová fotka Facebook stránky: 720 x 720 px
Fotka skupiny: 1640 x 856 px
Fotka události: 784 x 295 px
Příspěvky
Odkaz na webové stránky: 1200 x 628 px
Fotka (obdélník): 940 x 788 px
Citát (čtverec): 800 x 800 px
Facebook reklamy
Odkaz na webové stránky: 1200 x 628 px
Rotující fotky: 1080 x 1080 px
Propagace Facebook stránky: 1200 x 444 px
Propagace události: 1200 x 444 px
Úvodní fotka Facebook stránky
Úvodní fotka je velice důležitým obrázkem na Facebook stránce. Padnou na ni oči, a to hned jak uživatel stránku navštíví. A tak by mu z ní mělo být na první pohled jasné, o co na této stránce jde. Pokud to nepozná, musí hledat v příspěvcích a to ho odvede od „palcování“. Fotografie by tedy měla maximálně vystihovat to, čemu se věnujete.

Velikost úvodní fotky je 820 x 312 pixelů (na mobilu až 828 x 464 pixelů).

Pokud nahrajete jinou velikost fotografie, Facebook sám ji stejně upraví do doporučeného formátu a může se pak stát, že fotka bude rozostřená a neúplná.

V článku Nový design facebook stránek – všechno co potřebujete vědět jsem psal o změně struktury stránky. Nyní už do úvodní fotografie nezasahuje profilový obrázek ani název a kategorie stránky. Takže si na výběru dejte pořádně záležet.

Profilová fotka Facebook stránky
Profilová fotografie je tou nejdůležitější fotografií Facebook stránky. Zatímco úvodní fotka je zobrazena je na Facebook stránce nahoře, tak profilová fotka provází fanoušky veškerým obsahem.

Velikost profilové fotky je 720 x 720 pixelů (čtverec upravený na kolečko).

U samotných příspěvků se obrázek zmenší na drobných 40 x 40 pixelů. Takže víc než kdy jindy dejte důraz na čitelnost obrázku. Je fajn, když zmenšený obrázek není jenom barevná šmouha, ale je na něm poznat o jakou značku jde. (Trochu problém tady mají různá nicneříkající kreativní loga.)

Fotka skupiny na Facebooku
Úvodní fotka pro skupinu je kupodivu daleko důležitější než úvodní fotka Facebook stránky. Je to z toho důvodu, že do skupiny se často musíte přepnout, abyste se dozvěděli, co se v ní děje. A tím pádem fotku vědomě či nevědomě zaregistrujete.

Velikost úvodní fotky pro skupinu je 1640 x 856 pixelů.

Na fotkce může být v podstatě cokoliv, včetně spousty textu. Nicméně i v tomto případě čistá fotka podporující účel skupiny může přilákat nové členy a ti stávající se budou cítit jako doma.

Fotka události na Facebooku
Fotka u událostí zatím neprošla velkými změnami a tak do její spodní části zasahuje název události a svým rozměrem se trochu vymyká.

Velikost úvodní fotky pro událost je 784 x 295 pixelů

Pokud je fotka vyšší, tak bude její horní i spodní část oříznuta. Když nahrajete menší fotku, tak bude zbytečně rozmazaná a „pixelovatá“.

Někdy může být potíž dosáhnout toho, aby fotka události vypadala dobře jak na mobilu, tak na běžném počítači. Jelikož na mobilu může být obrázek vyšší, doporučuju vytvořit vyšší verzi obrázku, která bude na mobilu vypadat skvěle a na počítači se ořízne její spodní část. (V designu se přístupu optimalizace nejdřív pro mobil říká „mobile-first“.)

Velikosti fotek pro příspěvky na Facebooku
Odkaz na webovou stránku
Když do svého příspěvku vložíte odkaz na webovou stránku, tak si Facebook nejprve sáhne do Open Graph tagů v rámci HTML kódu stránky (hledejte tag og:image), načte výchozí fotku a následně vám dá možnost načtenou fotku změnit.

Velikost fotky pro příspěvek s odkazem na webovou stránku je 1200 x 628 pixelů.

Ať už se jedná o fotku, kterou máte na svých stránkách nastavenou pomocí Open Graph tagů nebo ji ručně změníte, může na ní být v podstatě cokoliv (a nemyslete hned na něco nekalého) a nevztahují se na ni pravidla o obsahu textu.

Běžný příspěvek
Uživatelé Facebooku mají fotky opravdu rádi, ať už na „palcování“ nebo na sdílení. A proto má sdílení fotek pozitivní dopad na dosah příspěvků Facebook stránek a zapojení uživatelů do děje.

Velikost fotky pro běžný příspěvek je 940 x 788 pixelů.

Ať už fotka vypráví nějaký příběh nebo je nosičem nějakého textového sdělení, tak jejich tvorba nezabere tolik času jako psaní příspěvků a přitom bude vaše značka stále na očích.

Čtvercová fotka (citáty)
Nenajdete skoro žádnou stránku na Facebooku, která by nepoužívala citáty. (Takové to lehce sdílitelné moudro, pod které se každý rád podepíše, ale nikdo se podle něj neřídí. A ten, kdo se jím řídí, nemá potřebu ho sdílet.) Velmi dobře fungují čtvercové fotky a hlavní sdělení uprostřed.

Velikost čtvercové fotky je 800 x 800 pixelů.

Proč používat fotku jako čtverec? V přehledu příspěvků zaberou o trochu víc místa a tím pádem víc zaujmou. Jak na mobilu, tak na počítači.

V závěru článku se dozvíte, jak takové vzletné citáty tvořit jednoduše jako na běžícím pásu.

Rozměry fotek pro Facebook reklamu
Odkaz na webovou stránku s jednou fotkou
Nejčastější reklama na Facebooku je temný příspěvek s odkazem na nějakou webovou stránku. Takový příspěvek se tváří jako běžný příspěvek jenom ho nenajdete v timeline Facebook stránky.

Velikost fotky pro reklamu s jedním obrázkem je 1200 x 628 pixelů.

Na fotkách u reklamních příspěvků už neplatí omezení na 20 % textu. Nicméně, když máte víc textu, tak se snižuje účinnost reklamy a to znamená, že si trochu připlatíte. Obsah textu na fotkách si ověříte v nástroji Kontrola textu na obrázku přímo od Facebooku.

Rozměry rotujících fotek
Jestli máte čas a chuť si hrát, tak vyzkoušejte seskládat několik (konkrétně 2-10) fotek za sebe do tzvn. kolotoče (angl. carousel). Tento typ reklamy může mít pozitivní vliv na proklikovost (Kinetic Social říká že až desetinásobnou), ale vždy raději testujte.

Velikost pro každou z rotujících fotek je 1080 x 1080 pixelů.

Dají se vymyslet různé kombinace ať už toho, že každá fotka odkazuje na jinou část webu, nebo toho, že všechny odkazují na jednu stránku, jenom tvoří vizuálně nějaký příběh.

Získávání fanoušků a propagace Facebook stránky
Přitahovaní fanoušků reklamou je stále činnost, kterou doporučuji, i když by na ni měla směrovat jen menší část rozpočtu.

Velikost fotky pro propagaci stránky je 1200 x 444 pixelů.

Fotka v reklamě je nižší než v běžných příspěvcích a proto jí věnujte extra pozornost. Obzvlášť běžné fotky focené v poměru 16:9 můžou ztratit něco ze svého lesku.

Propagace události na Facebooku
Při propagaci události je fotka o trochu nižší než u běžného příspěvku. Její spodní část je totiž doplněna informacemi o samotné události.

Velikost pro propagaci události je 1200 x 444 pixelů.

Když použijete běžnou fotku, kterou máte připravenou pro svou webovou stránku, zbytečně se může oříznout.

4 nejčastější rozměry, které budete používat
Odkaz na webové stránky: 1200 x 628 px
Úvodní fotka Facebook stránky a skupiny: 820 x 312 px
Fotka (obdélník): 940 x 788 px
Citát (čtverec): 800 x 800 px

Zdroj z webu https://clipsan.com/blog/velikosti-fotek-facebook/